KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Kỹ năng thuyết trình I/MỤC TIÊU ĐÀO TẠO THUYẾT TRÌNH DỄ HAY KHÓ? LÀM SAO ĐỂ TỎA SÁNG TRƯỚC ĐÁM...

Chi tiết

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp MỘT NHÀ QUẢN LÝ- MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN - MỘT TƯỚNG LĨNH THỊ TRƯỜNG...

Chi tiết

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

CỬA HÀNG TRƯỞNG CHUYÊN NGHIỆP

Cửa hàng trưởng chuyên nghiệp Có gì khác biệt giữa một người Quản Lý Cửa Hàng và Nhân Viên Bán...

Chi tiết

KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B

KỸ NĂNG BÁN HÀNG B2B

Kỹ năng bán hàng B2B Bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh cũng phải bán hàng, BÁN HÀNG là sự...

Chi tiết

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP FMCG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP FMCG

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp FMCG   I/ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Tăng doanh thu bán hàng. Mở rộng thị...

Chi tiết

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG

Kỹ năng chăm sóc và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Khóa học giúp bạn nhận...

Chi tiết